ترجمه Sedimentary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رسوبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ته‌ نشسته‌ , در فارسی : درده‌.

Sedimentary به چه معناست و Sedimentary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sedimentary

رسوبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رسوبي‌, ترجمه رسوبي‌, کلمات شبیه رسوبي‌ , ته‌ نشسته‌ به لاتین , درده‌. به لاتین
دانلود فایل ها