ترجمه Seed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاشتن‌. می باشد

Seed به چه معناست و Seed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seed

كاشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كاشتن‌., ترجمه كاشتن‌., کلمات شبیه كاشتن‌.
دانلود فایل ها