ترجمه Seedbed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ تخم‌ ريزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محل‌ رشد ونمو.

Seedbed به چه معناست و Seedbed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seedbed

جاي‌ تخم‌ ريزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ تخم‌ ريزي‌, ترجمه جاي‌ تخم‌ ريزي‌, کلمات شبیه جاي‌ تخم‌ ريزي‌ , محل‌ رشد ونمو. به لاتین
دانلود فایل ها