ترجمه Seeing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ديد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مشاهده‌ , در فارسی : قوه‌ ديد , به فارسی : بينش‌ , سایر ترجمه ها : رويت‌ بينا , ديدن‌.

Seeing به چه معناست و Seeing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seeing

ديد به خارجی , ریشه انگلیسی ديد, ترجمه ديد, کلمات شبیه ديد , مشاهده‌ به لاتین , قوه‌ ديد به لاتین , بينش‌ خارجی , رويت‌ در زبان , بيناانگلیسی , ديدن‌.
دانلود فایل ها