ترجمه Seep در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخهاي‌ ريز نفوذ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چكه‌ كردن‌.

Seep به چه معناست و Seep یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seep

سوراخهاي‌ ريز نفوذ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخهاي‌ ريز نفوذ كردن‌, ترجمه سوراخهاي‌ ريز نفوذ كردن‌, کلمات شبیه سوراخهاي‌ ريز نفوذ كردن‌ , چكه‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها