ترجمه Seer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ بيني‌ كننده‌ , در فارسی : غيبگو , به فارسی : پيغمبر.

Seer به چه معناست و Seer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seer

بيننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيننده‌, ترجمه بيننده‌, کلمات شبیه بيننده‌ , پيش‌ بيني‌ كننده‌ به لاتین , غيبگو به لاتین , پيغمبر. خارجی
دانلود فایل ها