ترجمه Seersucker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پارچه‌ راه‌ راه‌ نخي‌. می باشد

Seersucker به چه معناست و Seersucker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seersucker

پارچه‌ راه‌ راه‌ نخي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پارچه‌ راه‌ راه‌ نخي‌., ترجمه پارچه‌ راه‌ راه‌ نخي‌., کلمات شبیه پارچه‌ راه‌ راه‌ نخي‌.
دانلود فایل ها