ترجمه Segment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخش‌ , در فارسی : قسمت‌ , به فارسی : حلقه‌ , سایر ترجمه ها : بند مقط‌ع‌ , قط‌عه‌ قط‌عه‌ كردن‌

Segment به چه معناست و Segment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Segment

قط‌عه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌, ترجمه قط‌عه‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ , بخش‌ به لاتین , قسمت‌ به لاتین , حلقه‌ خارجی , بند در زبان , مقط‌ع‌انگلیسی , قط‌عه‌ قط‌عه‌ كردن‌
دانلود فایل ها