ترجمه Segmentary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند بند. می باشد

Segmentary به چه معناست و Segmentary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Segmentary

بند بند. به خارجی , ریشه انگلیسی بند بند., ترجمه بند بند., کلمات شبیه بند بند.




دانلود فایل ها