ترجمه Seine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تور بزرگ‌ ماهي‌ گيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با تور ماهي‌ گرفتن‌.

Seine به چه معناست و Seine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seine

تور بزرگ‌ ماهي‌ گيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تور بزرگ‌ ماهي‌ گيري‌, ترجمه تور بزرگ‌ ماهي‌ گيري‌, کلمات شبیه تور بزرگ‌ ماهي‌ گيري‌ , با تور ماهي‌ گرفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها