ترجمه Seismic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ زمين‌ لرزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرتعش‌ , در فارسی : متزلزل‌.

Seismic به چه معناست و Seismic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seismic

وابسته‌ به‌ زمين‌ لرزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ زمين‌ لرزه‌, ترجمه وابسته‌ به‌ زمين‌ لرزه‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ زمين‌ لرزه‌ , مرتعش‌ به لاتین , متزلزل‌. به لاتین




دانلود فایل ها