ترجمه Seismography در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زلزله‌ نگاري‌. می باشد

Seismography به چه معناست و Seismography یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seismography

زلزله‌ نگاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زلزله‌ نگاري‌., ترجمه زلزله‌ نگاري‌., کلمات شبیه زلزله‌ نگاري‌.
دانلود فایل ها