ترجمه Selection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گزين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتخاب‌ , در فارسی : گزينش‌

Selection به چه معناست و Selection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selection

گزين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گزين‌, ترجمه گزين‌, کلمات شبیه گزين‌ , انتخاب‌ به لاتین , گزينش‌ به لاتین
دانلود فایل ها