ترجمه Selectivity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهگزيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گزينندگي‌.

Selectivity به چه معناست و Selectivity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selectivity

بهگزيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بهگزيني‌, ترجمه بهگزيني‌, کلمات شبیه بهگزيني‌ , گزينندگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها