ترجمه Selectron در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لامپ‌ گزينش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلكترون‌.

Selectron به چه معناست و Selectron یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selectron

لامپ‌ گزينش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لامپ‌ گزينش‌, ترجمه لامپ‌ گزينش‌, کلمات شبیه لامپ‌ گزينش‌ , سلكترون‌. به لاتین
دانلود فایل ها