ترجمه Selenologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دانشمند ماه‌ شناس‌. می باشد

Selenologist به چه معناست و Selenologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selenologist

دانشمند ماه‌ شناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دانشمند ماه‌ شناس‌., ترجمه دانشمند ماه‌ شناس‌., کلمات شبیه دانشمند ماه‌ شناس‌.
دانلود فایل ها