ترجمه Selenology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ ماه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماه‌ شناسي‌.

Selenology به چه معناست و Selenology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Selenology

مبحث‌ ماه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ ماه‌, ترجمه مبحث‌ ماه‌, کلمات شبیه مبحث‌ ماه‌ , ماه‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها