ترجمه Self Abandonment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودرهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افسارگسيختگي‌ , در فارسی : پيروي‌ از هوي‌ هوس‌.

Self Abandonment به چه معناست و Self Abandonment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Abandonment

خودرهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خودرهايي‌, ترجمه خودرهايي‌, کلمات شبیه خودرهايي‌ , افسارگسيختگي‌ به لاتین , پيروي‌ از هوي‌ هوس‌. به لاتین
دانلود فایل ها