ترجمه Self Abnegating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انكار كننده‌ نفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ كف‌ نفس‌.

Self Abnegating به چه معناست و Self Abnegating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Abnegating

انكار كننده‌ نفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی انكار كننده‌ نفس‌ خود, ترجمه انكار كننده‌ نفس‌ خود, کلمات شبیه انكار كننده‌ نفس‌ خود , داراي‌ كف‌ نفس‌. به لاتین
دانلود فایل ها