ترجمه Self Absorption در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود جذبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غرق‌ در خويش‌ , در فارسی : غرق‌ شدن‌ در افكار.

Self Absorption به چه معناست و Self Absorption یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Absorption

خود جذبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خود جذبي‌, ترجمه خود جذبي‌, کلمات شبیه خود جذبي‌ , غرق‌ در خويش‌ به لاتین , غرق‌ شدن‌ در افكار. به لاتین
دانلود فایل ها