ترجمه Self Activity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فعاليت‌ خود بخود. می باشد

Self Activity به چه معناست و Self Activity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Activity

فعاليت‌ خود بخود. به خارجی , ریشه انگلیسی فعاليت‌ خود بخود., ترجمه فعاليت‌ خود بخود., کلمات شبیه فعاليت‌ خود بخود.
دانلود فایل ها