خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47386 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47386','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47386 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Asserting به فارسی

ترجمه Self Asserting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودپسند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود را جلو انداز , در فارسی : خودبيانگر.

Self Asserting به چه معناست و Self Asserting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Asserting

خودپسند به خارجی , ریشه انگلیسی خودپسند, ترجمه خودپسند, کلمات شبیه خودپسند , خود را جلو انداز به لاتین , خودبيانگر. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: