ترجمه Self Asserting در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودپسند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود را جلو انداز , در فارسی : خودبيانگر.

Self Asserting به چه معناست و Self Asserting یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Asserting

خودپسند به خارجی , ریشه انگلیسی خودپسند, ترجمه خودپسند, کلمات شبیه خودپسند , خود را جلو انداز به لاتین , خودبيانگر. به لاتین
دانلود فایل ها