ترجمه Self Assertive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خودبيانگر. می باشد

Self Assertive به چه معناست و Self Assertive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Assertive

خودبيانگر. به خارجی , ریشه انگلیسی خودبيانگر., ترجمه خودبيانگر., کلمات شبیه خودبيانگر.
دانلود فایل ها