ترجمه Self Charging در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خودكار , در فارسی : خود بخود پر شونده‌.

Self Charging به چه معناست و Self Charging یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Charging

تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود, ترجمه تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود, کلمات شبیه تحميل‌ شونده‌ بنفس‌ خود , خودكار به لاتین , خود بخود پر شونده‌. به لاتین
دانلود فایل ها