ترجمه Self Concerned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بفكر خود. می باشد

Self Concerned به چه معناست و Self Concerned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Concerned

بفكر خود. به خارجی , ریشه انگلیسی بفكر خود., ترجمه بفكر خود., کلمات شبیه بفكر خود.
دانلود فایل ها