ترجمه Self Condemned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقصر نزد وجدان‌ خويش‌.

Self Condemned به چه معناست و Self Condemned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Condemned

محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود, ترجمه محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود, کلمات شبیه محكوم‌ شده‌ توسط‌ نفس‌ خود , مقصر نزد وجدان‌ خويش‌. به لاتین
دانلود فایل ها