ترجمه Self Deceit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغفال‌ نفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود را گول‌ زني‌ , در فارسی : خود فريبي‌.

Self Deceit به چه معناست و Self Deceit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Deceit

اغفال‌ نفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اغفال‌ نفس‌, ترجمه اغفال‌ نفس‌, کلمات شبیه اغفال‌ نفس‌ , خود را گول‌ زني‌ به لاتین , خود فريبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها