ترجمه Self Deceived در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اغفال‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريب‌ نفس‌ خورده‌ , در فارسی : خود فريفته‌.

Self Deceived به چه معناست و Self Deceived یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Deceived

اغفال‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اغفال‌ شده‌, ترجمه اغفال‌ شده‌, کلمات شبیه اغفال‌ شده‌ , فريب‌ نفس‌ خورده‌ به لاتین , خود فريفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها