ترجمه Self Denial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود انكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انكار نفس‌ , در فارسی : ترك‌ لذات‌ نفس‌ , به فارسی : ترك‌ نفس‌.

Self Denial به چه معناست و Self Denial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Denial

خود انكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خود انكاري‌, ترجمه خود انكاري‌, کلمات شبیه خود انكاري‌ , انكار نفس‌ به لاتین , ترك‌ لذات‌ نفس‌ به لاتین , ترك‌ نفس‌. خارجی
دانلود فایل ها