ترجمه Self Depedence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ecnailer fles=)اتكاء بنفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتماد بنفس‌.

Self Depedence به چه معناست و Self Depedence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Depedence

(ecnailer fles=)اتكاء بنفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ecnailer fles=)اتكاء بنفس‌, ترجمه (ecnailer fles=)اتكاء بنفس‌, کلمات شبیه (ecnailer fles=)اتكاء بنفس‌ , اعتماد بنفس‌. به لاتین
دانلود فایل ها