ترجمه Self Dependent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متكي‌ بخود. می باشد

Self Dependent به چه معناست و Self Dependent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Dependent

متكي‌ بخود. به خارجی , ریشه انگلیسی متكي‌ بخود., ترجمه متكي‌ بخود., کلمات شبیه متكي‌ بخود.
دانلود فایل ها