ترجمه Self Destruction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (edicius=) خودكشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خودويرانگري‌.

Self Destruction به چه معناست و Self Destruction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Destruction

(edicius=) خودكشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (edicius=) خودكشي‌, ترجمه (edicius=) خودكشي‌, کلمات شبیه (edicius=) خودكشي‌ , خودويرانگري‌. به لاتین
دانلود فایل ها