ترجمه Self Determinism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نفس‌ گرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود رايي‌.

Self Determinism به چه معناست و Self Determinism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Determinism

نفس‌ گرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نفس‌ گرايي‌, ترجمه نفس‌ گرايي‌, کلمات شبیه نفس‌ گرايي‌ , خود رايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها