ترجمه Self Devoted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از خود گذشته‌. می باشد

Self Devoted به چه معناست و Self Devoted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Devoted

از خود گذشته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی از خود گذشته‌., ترجمه از خود گذشته‌., کلمات شبیه از خود گذشته‌.
دانلود فایل ها