ترجمه Self Directed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهدايت‌ نفس‌ خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ خودي‌

Self Directed به چه معناست و Self Directed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Directed

بهدايت‌ نفس‌ خود به خارجی , ریشه انگلیسی بهدايت‌ نفس‌ خود, ترجمه بهدايت‌ نفس‌ خود, کلمات شبیه بهدايت‌ نفس‌ خود , پيش‌ خودي‌ به لاتین
دانلود فایل ها