ترجمه Self Doubt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عدم‌ اعتماد بنفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عدم‌ ايمان‌ بنفس‌ , در فارسی : شك‌.

Self Doubt به چه معناست و Self Doubt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Doubt

عدم‌ اعتماد بنفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عدم‌ اعتماد بنفس‌, ترجمه عدم‌ اعتماد بنفس‌, کلمات شبیه عدم‌ اعتماد بنفس‌ , عدم‌ ايمان‌ بنفس‌ به لاتین , شك‌. به لاتین
دانلود فایل ها