ترجمه Self Effacement در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود. می باشد

Self Effacement به چه معناست و Self Effacement یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Effacement

خود. به خارجی , ریشه انگلیسی خود., ترجمه خود., کلمات شبیه خود.
دانلود فایل ها