ترجمه Self Employed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ شغل‌ ازاد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارباب‌ خود.

Self Employed به چه معناست و Self Employed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Employed

داراي‌ شغل‌ ازاد به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ شغل‌ ازاد, ترجمه داراي‌ شغل‌ ازاد, کلمات شبیه داراي‌ شغل‌ ازاد , ارباب‌ خود. به لاتین
دانلود فایل ها