ترجمه Self Exaltation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجليل‌ نفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بخود باليدن‌.

Self Exaltation به چه معناست و Self Exaltation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Exaltation

تجليل‌ نفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجليل‌ نفس‌, ترجمه تجليل‌ نفس‌, کلمات شبیه تجليل‌ نفس‌ , بخود باليدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها