ترجمه Self Examination در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود ازمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درون‌ خويشتن‌ بيني‌.

Self Examination به چه معناست و Self Examination یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Examination

خود ازمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خود ازمايي‌, ترجمه خود ازمايي‌, کلمات شبیه خود ازمايي‌ , درون‌ خويشتن‌ بيني‌. به لاتین
دانلود فایل ها