ترجمه Self Existence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قائميت‌ بالذات‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واجب‌ الوجودي‌.

Self Existence به چه معناست و Self Existence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Existence

قائميت‌ بالذات‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قائميت‌ بالذات‌, ترجمه قائميت‌ بالذات‌, کلمات شبیه قائميت‌ بالذات‌ , واجب‌ الوجودي‌. به لاتین
دانلود فایل ها