ترجمه Self Existent در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واجب‌ الوجود. می باشد

Self Existent به چه معناست و Self Existent یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Existent

واجب‌ الوجود. به خارجی , ریشه انگلیسی واجب‌ الوجود., ترجمه واجب‌ الوجود., کلمات شبیه واجب‌ الوجود.
دانلود فایل ها