ترجمه Self Expressive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود بيانگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پافشار در عقيده‌ خود.

Self Expressive به چه معناست و Self Expressive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Expressive

خود بيانگر به خارجی , ریشه انگلیسی خود بيانگر, ترجمه خود بيانگر, کلمات شبیه خود بيانگر , پافشار در عقيده‌ خود. به لاتین
دانلود فایل ها