ترجمه Self Fruitful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخود گرده‌ افشان‌. می باشد

Self Fruitful به چه معناست و Self Fruitful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Fruitful

بخود گرده‌ افشان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بخود گرده‌ افشان‌., ترجمه بخود گرده‌ افشان‌., کلمات شبیه بخود گرده‌ افشان‌.
دانلود فایل ها