ترجمه Self Help در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌. می باشد

Self Help به چه معناست و Self Help یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Help

اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌., ترجمه اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌., کلمات شبیه اعاشه‌ از راه‌ كار شخصي‌.
دانلود فایل ها