ترجمه Self Humiliation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnilbmuhfles)فروتني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خود شكني‌ , در فارسی : تذليل‌ نفس‌ , به فارسی : خوار

Self Humiliation به چه معناست و Self Humiliation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Humiliation

(gnilbmuhfles)فروتني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gnilbmuhfles)فروتني‌, ترجمه (gnilbmuhfles)فروتني‌, کلمات شبیه (gnilbmuhfles)فروتني‌ , خود شكني‌ به لاتین , تذليل‌ نفس‌ به لاتین , خوار خارجی
دانلود فایل ها