ترجمه Self Hypnosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلقين‌ به‌ نفس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيپنوتيزم‌ خود.

Self Hypnosis به چه معناست و Self Hypnosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Hypnosis

تلقين‌ به‌ نفس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلقين‌ به‌ نفس‌, ترجمه تلقين‌ به‌ نفس‌, کلمات شبیه تلقين‌ به‌ نفس‌ , هيپنوتيزم‌ خود. به لاتین
دانلود فایل ها