ترجمه Self Image در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خويشتن‌ شناسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجسم‌ نفس‌ واعمال‌ خود , در فارسی : پيش‌ خود مجسم‌

Self Image به چه معناست و Self Image یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Image

خويشتن‌ شناسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خويشتن‌ شناسي‌, ترجمه خويشتن‌ شناسي‌, کلمات شبیه خويشتن‌ شناسي‌ , تجسم‌ نفس‌ واعمال‌ خود به لاتین , پيش‌ خود مجسم‌ به لاتین
دانلود فایل ها