ترجمه Self Important در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود ستا. می باشد

Self Important به چه معناست و Self Important یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Important

خود ستا. به خارجی , ریشه انگلیسی خود ستا., ترجمه خود ستا., کلمات شبیه خود ستا.
دانلود فایل ها