ترجمه Self Made در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خود ساخته‌. می باشد

Self Made به چه معناست و Self Made یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Made

خود ساخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خود ساخته‌., ترجمه خود ساخته‌., کلمات شبیه خود ساخته‌.
دانلود فایل ها